UWAGA SŁUCHACZE !!!
OSTATNI BEZPŁATNY ROK NAUKI !!!


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DYPLOMU UKOŃCZENIA KOLEGIUM NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzić będziemy kształcenie na III roku specjalność język angielski i język niemiecki. Nauka zakończy się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzyma dyplom ukończenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, uprawniający do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego lub języka niemieckiego we wszystkich typach szkół: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenie nauczycieli – Dz. U. 50 poz.400.


UWAGA SŁUCHACZE II I III ROKU SEKCJI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
(tryb dzienny i zaoczny)
Dnia 22.05.2015 piątek godz. 15:30 odbędzie się wykład dla słuchaczy Pani prof. Teresy Siek - Piskozub

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


III rok ANGIELSKI DZIENNY i ZAOCZNY EGZAMIN z PNJA


05.06.2015
9:00 - ustny (dzienny)
15:00 - pisemny zaoczny i dzienny

06.06.2015
9:00 - pisemny zaoczny i dzienny
13:00 - ustny (zaoczny)Uwaga Słuchacze


W zakładce Słuchacze zamieszczone są w pliku
informacje o licencjacie angielskim i niemieckim

Uwaga Słuchacze


w zakładce Słuchacze dostępne są plany na semestr letni
2014/2015

Ważna informacja dla słuchaczy III roku j. angielski, j. niemiecki
Przypominamy, że niezaliczenie semestru V w wyznaczonym terminie wiąże się z brakiem możliwości złożenia dokumentów na licencjat w UAM w PoznaniuPobierz wtyczkę video do plików .swf i .flv

Zachęcamy Słuchaczy, aby powstał remake tego filmu.
Temat do dyskusji na forum. • Galeria

  
  					
  $('#shuffle').cycle({
  						fx:   'shuffle',
  						easing: 'easeOutBack',
  						delay: -4000
  						});