Uwaga Słuchacze I i II rok


Egzamin komisyjny

PNJA dla I i II roku

czwartek 18.09 godz. 8.00
Terminy egzaminów poprawkowychEgzaminy poprawkowe PNJ
dla
sekcji angielskiej i niemieckiej

5 i 6 wrzesień 2014


Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
piątek 05.09 godz. 15.00 gramatyka / czytanie
05.09 od godz. 18.00 mówienie
sobota 06.09 godz. 9.00 pisanie / słuchanie

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego
piątek 05.09 od godz. 15.00 część pisemna
sobota 06.09 od godz. 9.00 część ustna

Wpisy z PNJN
poniedziałek 08.09. godz. 14.00
Wpisy z PNJA
środa 10.09. godz. 13.00Egzaminy poprawkowe
specjalność: język angielski
Historia Wielkiej Brytanii
Historia Stanów Zjednoczonych
Kultura i realioznawstwo

12.09.2014 godz. 10.00
>

Egzamin poprawkowy
Dydaktyka
Teoria uczenia
język angielski II i III rok

12.09.2014 od godz. 8.00 - 15.00Uwaga Słuchacze III rok


Egzaminy dyplomowe
Język niemiecki
środa 10.09 godz. 9.00

Język angielski
czwartek 18.09 godz. 9.00Uwaga Słuchacze III rok j. niemiecki !


Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu licencjata
UAM w Poznaniu
Proszeni są oz łożenie dokumentów wraz z załącznikami do sekretariatu NKJO Września Termin składania dokumentów – 15.03.2014:
Warunkiem złożenia dokumentów na UAM jest zaliczenie V semestru.
informacja i podanie załączone poniżej:
INFORMACJA III rok j.niem 2013 2014  - format .pdf
podanie NKJO 2013-14  - format .pdf

Słuchacze NKJO ,którzy złożyli dokumenty w 2013 roku i nie przystąpili do egzaminu licencjackiego muszą złożyć w sekretariacie NKJO ponownie podanie i kopię dowodu wpłaty do 15 marcaPobierz wtyczkę video do plików .swf i .flv

Zachęcamy Słuchaczy, aby powstał remake tego filmu.
Temat do dyskusji na forum. • Galeria

  
  					
  $('#shuffle').cycle({
  						fx:   'shuffle',
  						easing: 'easeOutBack',
  						delay: -4000
  						});