UWAGA J. NIEMIECKI


Terminy egzaminów licencjackich dla absolwentów NKJO (sala 423B Coll. Novum):

10.09.2015(czwartek) godz. 9:00
- egzamin poprawkowy dla osób, którym nie powiodło się w pierwszym terminie oraz pierwszy termin dla osób, które przystępują do egzaminów dyplomowych w NKJO we wrześniu i złożyły stosowne podanie do dziekana WN

30.09.2015(środa) godz. 9:30
- ostatni możliwy termin przystąpienia do egzaminu licencjackiego; dla osób które przystępowały do egzaminu po raz pierwszy 10.09.2015 i otrzymały wtedy ndst


Ważne J. NIEMIECKI


Słuchacze NKJO, którzy przystępują do egzaminu dyplomowego w sierpniu i podchodzą do egzaminu licencjackiego w IFG UAM, powinni dostarczyć wydrukowaną pracę dyplomową (miękka oprawa, druk dwustronny) do 19.08.2015 do dziekanatu studiów niestacjonarnych (pok. 113, I piętro, blok B, Coll. Novum).


WAŻNE OGŁOSZENIE


ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I ZMIANAMI W SPRAWIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH ZAISTNIAŁA KONIECZNOŚĆ WYPISANIA W LEGITYMACJI SŁUCHACZA nr PESEL

W ZWIĄZKU Z TYM SŁUCHACZE NKJO PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIE W SEKRETARIACIE.


EGZAMIN POPRAWKOWY PNJN
J. NIEMIECKI


Odbędzie się dnia 25.08.2015 (wtorek)

godz. 15:00 pisemny - III rok
godz. 18:00 usnty - III rok + II rok


UWAGA II ROK ANGIELSKI


EGZAMIN USTNY Z PNJA DLA II ROKU
ODBĘDZIE SIĘ 12.06.2015r. O GODZINIE 18:00

SŁUCHACZE Z J. NIEMIECKIEGO


którzy nie podchodzą do egzaminu dyplomowego 15.06.2015r. proszeni są i kontakt z sekretariatem.


EGZAMIN POPR. Z PNJA
II i III ROK ANGIELSKI


Dnia 25.08.2015 wtorek
godz. 15:00 egzamin pisemny (II rok)
godz. 18:00 egzamin usny - (II rok)

Dnia 26.08.2015 środa
godz. 15:00 egzamin pisemny (III rok)
godz. 18:00 egzamin usny (III rok)


24.08 Możliwość uzyskania zaliczenia z PNJA
Firma budowlana
REMBOR GENERAL SP.Z O.O.SP.K.


zatrudni osobę do pracy w biurze we Wrześni ze znajomością języka niemieckiego

Dokumenty proszę dostarczyć na adres Malgorzata_bukowska@rembor.com.pl
lub proszę o kontakt tel. 503 198 480

EGZAMIN PRAKTYCZNY PNJA
III ROK ANGIELSKI


Dnia 05.06.2015 piątek
godz. 12:00 egzamin ustny (system dzienny)
godz. 15:00 egzamin pisemny - słuchanie, pisanie (dzienny i zaoczny)

Dnia 06.06.2015 sobota
godz. 9:00 egzamin pisemny - gramatyka, czytanie (dzienny, zaoczny)
godz. 13:00 egzamin usny (system zaoczny)

UWAGA SŁUCHACZE
III rok NIEMIECKI

UWAGA SŁUCHACZE
III ROK ANGIELSKIDnia 30.05.2015 sobota godz. 9:00
bedzie mozliwa konsultacja z Pania dr Jankowską

UWAGA SŁUCHACZE !!!
OSTATNI BEZPŁATNY ROK NAUKI !!!


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DYPLOMU UKOŃCZENIA KOLEGIUM NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzić będziemy kształcenie na III roku specjalność język angielski i język niemiecki. Nauka zakończy się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzyma dyplom ukończenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, uprawniający do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego lub języka niemieckiego we wszystkich typach szkół: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenie nauczycieli – Dz. U. 50 poz.400.


UWAGA SŁUCHACZE II I III ROKU SEKCJI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
(tryb dzienny i zaoczny)
Dnia 22.05.2015 piątek godz. 15:30 odbędzie się wykład dla słuchaczy Pani prof. Teresy Siek - Piskozub

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


III rok ANGIELSKI DZIENNY i ZAOCZNY EGZAMIN z PNJA


05.06.2015
9:00 - ustny (dzienny)
15:00 - pisemny zaoczny i dzienny

06.06.2015
9:00 - pisemny zaoczny i dzienny
13:00 - ustny (zaoczny)Uwaga Słuchacze


W zakładce Słuchacze zamieszczone są w pliku
informacje o licencjacie angielskim i niemieckim

Uwaga Słuchacze


w zakładce Słuchacze dostępne są plany na semestr letni
2014/2015

Ważna informacja dla słuchaczy III roku j. angielski, j. niemiecki
Przypominamy, że niezaliczenie semestru V w wyznaczonym terminie wiąże się z brakiem możliwości złożenia dokumentów na licencjat w UAM w PoznaniuPobierz wtyczkę video do plików .swf i .flv

Zachęcamy Słuchaczy, aby powstał remake tego filmu.
Temat do dyskusji na forum. • Galeria

  
  					
  $('#shuffle').cycle({
  						fx:   'shuffle',
  						easing: 'easeOutBack',
  						delay: -4000
  						});