UWAGA!
 Kalisz

1.  Informator 2016 2017 - plik pdf

2.  WYDZIAL POLITECHNICZNY - plik pdf

3.  ZASADY REKUTACJI - plik pdf


UWAGA!
1.  Studia podyplomowe - plik pdf

2.  Studia peirwszego stopnia - plik pdf
UWAGA przypomnienie!


03.06.2016r.
Godz. 16:00 PNJA - słuchanie
- mówienie


04.06.2016r.
Godz. 9:00 PNJA - pozostała część pisemna


UWAGA Poszukiwany nauczyciel


Szkoła Podstawowa Montessori w Pobiedziskach poszukuje od zaraz nauczyciela języka angielskiego. Praca w wymiarze min. 10 godzin tygodniowo. Od września br. możliwość pełnego etatu. Praca z klasami 1-3 i 4-6 i w grupach przedszkolnych. Kontakt:

biuro@szkola.pobiedziska.edu.pl

lub telefonicznie
695 408 980

NABÓR1.  Studia pierwszego stopnia - plik pdf

2.  Studia podyplomowe - plik pdf

3.  Ramowy program kierunku Dydaktyka języka obcego - plik docx

4.  Dydaktyka języka obcego - plik pdf


WAŻNE OGŁOSZENIE


ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I ZMIANAMI W SPRAWIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH ZAISTNIAŁA KONIECZNOŚĆ WYPISANIA W LEGITYMACJI SŁUCHACZA nr PESEL

W ZWIĄZKU Z TYM SŁUCHACZE NKJO PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIE W SEKRETARIACIE.


UWAGA SŁUCHACZE !!!
OSTATNI BEZPŁATNY ROK NAUKI !!!


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DYPLOMU UKOŃCZENIA KOLEGIUM NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy kształcenie na III roku specjalność język angielski i język niemiecki. Nauka zakończy się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzyma dyplom ukończenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, uprawniający do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego lub języka niemieckiego we wszystkich typach szkół: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenie nauczycieli – Dz. U. 50 poz.400.Pobierz wtyczkę video do plików .swf i .flv

Zachęcamy Słuchaczy, aby powstał remake tego filmu.
Temat do dyskusji na forum. • Galeria

  
  					
  $('#shuffle').cycle({
  						fx:   'shuffle',
  						easing: 'easeOutBack',
  						delay: -4000
  						});