Uwaga Słuchacze II i III rok j. ang dzienny, zaoczny


13.02 (piątek) o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie
z Panią dr Aleksandrą Jankowską.

Obecność OBOWIĄZKOWAUwaga Słuchacze


W zakładce Słuchacze zamieszczone są w pliku
informacje o licencjacie angielskim i niemieckim

Uwaga Słuchacze


w zakładce Słuchacze dostępne są plany na semestr letni
2014/2015

Ważna informacja dla słuchaczy III roku j. angielski, j. niemiecki
Przypominamy, że niezaliczenie semestru V w wyznaczonym terminie wiąże się z brakiem możliwości złożenia dokumentów na licencjat w UAM w Poznaniu


Uwaga Słuchacze


Najpóźniej do poniedziałku 29.09.

należy złożyć w sekretariacie indeksy


celem uzyskania zaliczenia semestru letniego

Pobierz wtyczkę video do plików .swf i .flv

Zachęcamy Słuchaczy, aby powstał remake tego filmu.
Temat do dyskusji na forum. • Galeria

  
  					
  $('#shuffle').cycle({
  						fx:   'shuffle',
  						easing: 'easeOutBack',
  						delay: -4000
  						});