dla angielskiego

Szczegóły:

www.studiadlaciebie.net lub www.praktycznestudia.pl

TEL.: 799 349 229

NABÓR

Szczegóły:

www.studiadlaciebie.net lub www.praktycznestudia.pl

TEL.: 799 349 229

UWAGA J. NIEMIECKI


Terminy egzaminów licencjackich dla absolwentów NKJO (sala 423B Coll. Novum):

10.09.2015(czwartek) godz. 9:00
- egzamin poprawkowy dla osób, którym nie powiodło się w pierwszym terminie oraz pierwszy termin dla osób, które przystępują do egzaminów dyplomowych w NKJO we wrześniu i złożyły stosowne podanie do dziekana WN

30.09.2015(środa) godz. 9:30
- ostatni możliwy termin przystąpienia do egzaminu licencjackiego; dla osób które przystępowały do egzaminu po raz pierwszy 10.09.2015 i otrzymały wtedy ndst


Ważne J. NIEMIECKI


Słuchacze NKJO, którzy przystępują do egzaminu dyplomowego w sierpniu i podchodzą do egzaminu licencjackiego w IFG UAM, powinni dostarczyć wydrukowaną pracę dyplomową (miękka oprawa, druk dwustronny) do 19.08.2015 do dziekanatu studiów niestacjonarnych (pok. 113, I piętro, blok B, Coll. Novum).


WAŻNE OGŁOSZENIE


ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I ZMIANAMI W SPRAWIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH ZAISTNIAŁA KONIECZNOŚĆ WYPISANIA W LEGITYMACJI SŁUCHACZA nr PESEL

W ZWIĄZKU Z TYM SŁUCHACZE NKJO PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIE W SEKRETARIACIE.


EGZAMIN POPRAWKOWY PNJN
J. NIEMIECKI


Odbędzie się dnia 25.08.2015 (wtorek)

godz. 15:00 pisemny - III rok
godz. 18:00 usnty - III rok + II rok


EGZAMIN POPR. Z PNJA
II i III ROK ANGIELSKI


Dnia 25.08.2015 wtorek
od godz. 15:00 egzamin pisemny - (II i III rok)
słuchanie 15:00
pisanie 16:00

od godz. 18:15 egzamin ustny - II rok
egzamin ustny III rok

Dnia 26.08.2015 środa
godz. 15:00 egzamin pisemny (II i III rok)
gramatyka 15:00
czytanie 16:45
24.08 Możliwość uzyskania zaliczenia z PNJA
UWAGA SŁUCHACZE
III rok NIEMIECKI

UWAGA SŁUCHACZE !!!
OSTATNI BEZPŁATNY ROK NAUKI !!!


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DYPLOMU UKOŃCZENIA KOLEGIUM NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzić będziemy kształcenie na III roku specjalność język angielski i język niemiecki. Nauka zakończy się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzyma dyplom ukończenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, uprawniający do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego lub języka niemieckiego we wszystkich typach szkół: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenie nauczycieli – Dz. U. 50 poz.400.Pobierz wtyczkę video do plików .swf i .flv

Zachęcamy Słuchaczy, aby powstał remake tego filmu.
Temat do dyskusji na forum. • Galeria

  
  					
  $('#shuffle').cycle({
  						fx:   'shuffle',
  						easing: 'easeOutBack',
  						delay: -4000
  						});