UWAGA Słuchacze III roku j. angielski


ZALICZENIE Z DYDAKTYKI I TEORII ODBĘDZIE SIĘ

13.05.2016r.

od godziny 12:00 - 20:00

Należy przynieść:

- 3 prezentacje

- pracę

- pendrive do zgrania tapescripts
Lednicka Wiosna Poetycka XX EdycjaPlany zajęć AKTUALIZACJA

UWAGAInformacja dla kandydatów WSKPiSM w Warszawie

Spotkanie inauguracyjne 07.11.2015 (sobota)
godz.9.00
studia podyplomowe (wszystkie kierunki)
godz.11.00
studia licencjackie i magisterskie (wszystkie kierunki)


WAŻNE!!


25.09.2015 (piątek) na godz. 15.00 - pierwszy zjazd w roku szkolnym 2015/2016.


NABÓR1.  Studia pierwszego stopnia - plik pdf

2.  Studia podyplomowe - plik pdf

3.  Ramowy program kierunku Dydaktyka języka obcego - plik docx

4.  Dydaktyka języka obcego - plik pdf


UWAGA J. NIEMIECKI


Terminy egzaminów licencjackich dla absolwentów NKJO (sala 423B Coll. Novum):

10.09.2015(czwartek) godz. 9:00
- egzamin poprawkowy dla osób, którym nie powiodło się w pierwszym terminie oraz pierwszy termin dla osób, które przystępują do egzaminów dyplomowych w NKJO we wrześniu i złożyły stosowne podanie do dziekana WN

30.09.2015(środa) godz. 9:30
- ostatni możliwy termin przystąpienia do egzaminu licencjackiego; dla osób które przystępowały do egzaminu po raz pierwszy 10.09.2015 i otrzymały wtedy ndst


WAŻNE OGŁOSZENIE


ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I ZMIANAMI W SPRAWIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH ZAISTNIAŁA KONIECZNOŚĆ WYPISANIA W LEGITYMACJI SŁUCHACZA nr PESEL

W ZWIĄZKU Z TYM SŁUCHACZE NKJO PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIE W SEKRETARIACIE.


UWAGA SŁUCHACZE !!!
OSTATNI BEZPŁATNY ROK NAUKI !!!


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DYPLOMU UKOŃCZENIA KOLEGIUM NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy kształcenie na III roku specjalność język angielski i język niemiecki. Nauka zakończy się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzyma dyplom ukończenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, uprawniający do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego lub języka niemieckiego we wszystkich typach szkół: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenie nauczycieli – Dz. U. 50 poz.400.Pobierz wtyczkę video do plików .swf i .flv

Zachęcamy Słuchaczy, aby powstał remake tego filmu.
Temat do dyskusji na forum. • Galeria

  
  					
  $('#shuffle').cycle({
  						fx:   'shuffle',
  						easing: 'easeOutBack',
  						delay: -4000
  						});